FAQ

 „Virtuaalne hosting” on üldiselt järgitav nimi, antud internet-saitide paigutamisteenuste kompleksile, kusjuures kasutatakse provaideri seadmestikku. Sõltuvalt Teie vajadustest saate rentida mis tahes ketaruumi Teie saidi paigutamiseks.

Selle teenuse raames on Teil võimalus asetada oma virtuaalne Web-server meie firma füüsilises serveris, mis on Interneti globaalvõrgust kättesaadav.

Extranet teeb kõik töid domeeninimede registreerimise ja ülekandmise kohta. Kui Teil juba on domeen, siis kanname selle üle ja hakkame seda hoidma.

 • Domeeninimi registreeritakse Teie firma peale.
 • Võite seada mis tahes palju domeenide arv ühele account’ile.
 • Domeeni tavaliselt registreeritakse ühe-kolme päeva jooksul.
 • Domeeni ülekanne teiselt provaiderilt on kiire ja tasuta.

Domeeni registreerimine tsoonis .ee – 22.31 EUR (firmanimi.ee)

Teistes tsoonides (com .org .net .info) registreerimise juhul on aastatasu 12.80 EUR.

Domeeninimi on tähtede kindel järk, mis tähendab saidi nime või on kasutud elektroonpostkastide nimedes. Domeeninimi peab algama ja lõppema ladina alfabeedi tähe või numbriga. Vahesümboliteks võivad olla ladina alfabeedi tähed, numbrid või sidekriips.

Näiteks, domeeninimel photo.extranet.ee on kolmosa, eraldatud punktidega:

ee — 1. taseme domeeninimi;
extranet.ee — 2. taseme domeeninimi ( teise taseme domeen tsoonis .ee);
photo.extranet — 3. taseme domeeninimi (kolmanda taseme domeen tsoonis extranet.ee).

Elektroonpostaadressis info@extranet.ee on domeeninimi extranet.ee.

Kui Te tahate paigutada Internetis Teie sait või kasutada elektroonposti – registreerige domeeninimi meie juures.

Missugune domeen registreerida? Raskusi tekib siis, kui domeeni registreeritakse mitte mingi firma või kaubamärgi jaoks, mille nimed peavad põhimõtteliselt olema unikaalsed, ja, vastavalt, samanimeline domeen on vaba, vaid siis, kui kavandatakse järjekordset projekti, millel ei ole veel mingit konkreetset nime. Inimesed arvavad, et domeen peab olema „kõlav” ja tähendama projekti tegevuse valdkonda. Üldiselt peabki see, muidugi, nii olema, aga aeg kui inimesed konkreetset infot otsides ladusid www.kana_koivad.ee on möödunud. „Rääkiv” domeeninimi oli tähtis umbes aastatel 1995-1997.siis olid Internetis paljud otsimissüsteemid ja –kataloogid vähe arendatud, ja cyberscwatter’id vähem aktiivsed. Praegu Interneti kasutajad käituvad informatsiooni otsides põhimõtteliselt teisiti. Ühelt poolt, kataloogide ja (eriti) otsingute kvaliteet on tugevasti arenenud, cyberscwatter’id on aga omaenda turu hävitanud. 2003. aastast iga kogenud kasutaja teab, et aadressil www.kana_koivad.ee asub tõenäolisemalt pakkumine antud domeeni müügist, tõelist ja täielikku infot koibadest leidub saidilt absoluutselt ootamatu domeeniga nt. www.rgep.ee (kokkulangemine on juhuslik). Teades seda ette, kasutaja, aega mitte raisates, ladub Yandex, Rambler, Google jne ja otsib „kanakoiba”.

Kõlav ja lühike domeen on hea ainult juhul kui:
1. see on vaba,
2.  kui täpselt teate, et Teil on vähemalt 10 000 külastajat päevas.

Veel nime kohta. Siin on üks peamine reegel. Nimi võib olla absoluutselt igasugune. Ainuke märkus: see peab olema tajutav keele positsioonilt, sõltuvalt sihtgrupist (eestikeelne, inglisekeelne, venekeelne jne). Vahel registreeritakse mitu domeeni kirjutamise variantide põhjal.

Domeeninime registreerimiseks tsoonis *.åå on vaja olla juriidiline isik eesti äriregistris, täpsemalt organisatsiooni reeglitestEENET. Kui Te eeldate, et antud domeen on juba registreeritud, siis saate selle olemasolekut SIIN.. Kui Teie päring ei andnud tulemusi (Otsingu “tester.ee” tulemusena leiti 0 kirjet.), siis võite täita registreerimisvormi.

Domeeninime tsoonides*.com, *.org, *.net, *.biz, registreerimisel on tarvis tasuda renditasu domeeninime kasutamise eest. Aastatasu on 12.80 EUR.

 • spam – tellimata reklaami ja informatsiooni laialisaatmine neile, kellega kliendil ei ole kehtestatud ärisuhteid;
 • reklaaminformatsiooni saatmine;
 • pettus – saatja vale või olematu aadressi kasutamine elektroonkirjades;
  passiivne spam – teiste postserverite kaudu saadav saidi tellimata reklaam;
 • trolling – ebakorrektse teate saatmine forumisse, vaidluse provokatsiooni eesmärgiga;
 • mailbombing – paljude samade elektroonkirjade saatmine ühte postkasti;
 • laialisaatmise lehe tellimine kellegi nimele ilma selle persooni nõusolekuta;

Juhul kui saidi hoidjale tuleb kaebus, kinnitatud kirja originaaltekstigakas meie provaideri või teise organisatsiooni poolt, mis osutab telemaatilisi või telekommunikatiivseid teenuseid ja omab Eesti Vabariigi Sideosakonna väljastatud litsentsi, kliendile elektroonposti teel saadakse etteteatamine. Kaebuse kordumise juhul kliendi sait blokeeritakse, ja seejärel kõrvaldatakse.

 

 • Isiku privaat-iseloomuga informatsiooni laialisaatmine ilma selle isiku nõusolekuta;
 • Intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
 • Laimu levitamine füüsilise või juriidilise isiku kohta;
 • Muu tegevus, mis rikub Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust.

Saidi blokeerimine võib olla tekitatud ainult kolmandate isikute seaduslike õiguste tõendatud rikkumisega.

Ebalegaalne tegevus kaasneb, aga ei piirdu järgmisega:

 • uimastite levi;
 • arvutisüsteemile isevaldse ligipääsu katsed;
 • piraatlus – autoriõigustega kaitstud materjalide levi autoriõiguste rikkumisega;
 • hasartmängude korraldamine;
 • petmisskeemide andmine;
 • Eesti vabariigi eksportse seadusandluse rikkumine;
 • Eesti vabariigi kehtiva seadusandluse teiste seaduste rikkumine;

Pornograafia, erootika, seksuaalstseenide kujutamine. Seda sorti info paigutamise fakti avastamisel kliendi account’i blokeeritakse, siis kõrvaldatakse.

Ei ole lubatud residentprogrammide käimapanek, bannersüsteemide – vahetussüsteemide bannerite näitamise programmide – paigutamine.

Serveri kogukoormus kliendi skriptidega ei pea ületama 15%. Skriptide õige kirjutamise puhul on neid ressursse rohkem kui vaja. Kui skriptid koormavad serveri ressursse rohkem, siis on neid tarvis optimiseerida.

Kliendi programmide või skriptide käimapaneku, kui koormus on rohkem kui 15% serveri protsessori ressursse, avastamisel programm või skript blokeeritakse. Klienti informeeritakse reeglite rikkumise fakti kohta ja pakutakse probleemi lahendust.

Selleks et siseneda Teie postkasti, Teil on vaja külastada web-lehekülje http://webmail.extranet.ee, panna oma kasutaja e-mail väljakul “Name”,  salasõna väljakul “Password”, vajutada “Login”.

Salasõna peab olema sisse pandud tähelepanelikult suurte ja lühikeste tähtede suhtes, ja kohustuslikult inglise klaviatuuris.

Kui külastate http://webmail.extranet.ee arvutist, mis asub ühiskondlikus kohas, nt raamatukogus, koolis või Internet-kohvikus, siis soovitame Teile aktiveerida optsioon „võõras arvuti”. Tulemusena kõik ajutised failid, mis võivad tekkida antud arvutis postkasti kontrollimisel ja kirjade läbivaatamisel, pärast Teie töö lõppu on likvideeritud.

Enamus töötavatest Microsoft Windows operatiivsüsteemi baasil arvutitest sisaldavad tasuta postklienti Outlook Express. See on üsna mugav kasutuses, lihtne ja säästab aega.

Pange käima Outlook Express, parameetrite muutmise jaoks valige üleval “TOOLS” („Teenindus”) ja seal “ACCOUNTS” („Arvestussalvestised”). Valige nimekirjast (kui Teil on rohkem kui üks e-mail aadress) sobiv kast, aktiveerige seda ühe hiire klõpsuga, siis vajutage “PROPERTIES” („Omadused”).

Avanevadüldised (General) arvestussalvestise häälestused. Ülemine lahter näitab postkasti nime programmis, seda võib nimetada kuidas tahes. Lahtris „name” määrake kindlaks nimi, mida näeb Teie kirja saaja, väljakul FROM (kellelt). Väljakule „organization” võib kirjutada firma nimi (pole kohustuslik). Väljakule „e-mail address” kirjutage sisse elektroniposti kehtiv ja registreeritud aadress (kohustuslik, ja olge tähelepanelikud! Vigu ei tohi olla!) „Reply address” väljakule võib kirjutada aadressi, millele soovite saada vasteid Teie kirjadele (tavaliselt jäetakse see väljak tühjana, st vaste saadetakse sinna, kust kiri oli saadetud). Edasi valige üleval „SERVERS” („Serverid”).

Ilmub postserverite häälestuse ja ehtsuse kontrolli aken. Enamik mail-serveritest töötab POP3 protokolli järgi, valige see ülemisel väljakul. Siseneva posti (incoming mail POP3) serveri aadress mail.teie_domeen.ee – server, kus füüsiliselt asub Teie post. Väljuva posti (outgoing mail SMTP) serveri aadress on alati Teie Internet-provaideri postserveri aadress; kui Teil on Internet Starmanist, on aadress igal juhul mail.starman.ee, vastavalt STV – mail.stv.ee, Elion – mail.elion.ee jne.Edasi palub Teid programm sisestada postkasti kasutaja nime („arvestussalvestis” või account name) ja salasõna (password). Kirjutage neid vastavate väljakute sisse. Kui Te ei taha, et Outlook iga kord postkasti kontrollimisel küsiks salasõna, siis pange linnuke „remember password” (salvestada parooli).

Alumine punkt “Log on using SPA” ja “My server requires authentication” jätke ilma linnukeseta, muidu post ei hakka tulema. Edasi vajutage “CONNECTIONS” („Liitumine”).

Tagasiside

Enne kirjutada meile, palun kontrollige kas oli selliseid küsimused juba vastatud

 • Mis on virtuaalne hosting?
 • Mis on domeeninimi?
 • Kuidas valida domeen?
 • Kuidas registreerida domeeninimi?
 • Posti kasutamine WEB’i kaudu?
 • Kuidas Outlook Express postkliendi häälestada?
 • Mis on kelatud?
Täname teid, teie sõnum saadetud
Viga. Proovige uuesti hiljem.